Добре дошли


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 56 in /home/l156dj49ipno/domains/ifa-bulgaria.com/html/wp-content/plugins/multilanguage/multilanguage.php on line 1771

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 56 in /home/l156dj49ipno/domains/ifa-bulgaria.com/html/wp-content/plugins/multilanguage/multilanguage.php on line 1777

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 57 in /home/l156dj49ipno/domains/ifa-bulgaria.com/html/wp-content/plugins/multilanguage/multilanguage.php on line 1771

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 57 in /home/l156dj49ipno/domains/ifa-bulgaria.com/html/wp-content/plugins/multilanguage/multilanguage.php on line 1777

Организационен комитет 2018

Проф. д-р Сашо Пенов

Декан на Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Заемани академични длъжности както следва: асистент (1987-1991 г.), старши асистент (1991-1996 г.), главен асистент (1996-2000 г.), доцент ( 2000-2012 г.), професор (2012 г. – до сега) по финансово право и данъчно право в катедра „Административноправни науки” към Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Доктор по право с тема на дисертационния труд: “Избягване на международното двойно данъчно облагане на доходите и имуществата чрез международни договори” (1996 г.). Хабилитационен труд на тема: “Правен режим на корпоративното подоходно облагане. Аспекти на хармонизацията с правото на ЕС”. Притежава магистърска степен по проблемите на международното двойно данъчно облагане от Института по международно финансово право при Университета в Хамбург, Германия (1991-1992 г.). Специализации: Международен център за подготовка на кадри при ОИСР, Виена, Австрия (1993 г.); Атински университет, Гърция (1995 г.); Университет в Хамбург, Германия (1998 г.); Университет в Саарбрюкен, Германия (2001 и 2004 г.); САЩ (2002 г.). Професионална квалификация и опит: експерт в Главно управление на данъчната администрация ( 1989-1990 г.), ръководител на отдел Данъчни спогодби ( 1992-1994 г.), член на Консултативния съвет по законодателството при 39-то и 40-то Народно събрание на Република България ( 2002-2008 г.), член и председател на Правния съвет при Президента на Република България и председател на Комисията за опрощаване на несъбираеми държавни вземания (2002-2008 г.), член на Консултативния съвет по законодателството при 44-то Народно събрание на Република България ( 2017- до сега) в направление „Административно и финансово право”.

Владислав Славов

Завършва Юридическия факултет на СУ “Климент Охридски” (1974 г.). Стажант съдия в Софийски градски съд (1975-1976 г.). Юрисконсулт, старши юрисконсулт и главен юрисконсулт (1976-1987 г.). Арбитър във Върховния държавен арбитраж (1987-1991 г.). Прокурор и заместник главен прокурор в Главна прокуратура (1991-1996 г.). Член на Висшия съдебен съвет на Република България (до 2003 г.) Назначен е с Указ на Президента на Република България за председател на възстановения Върховен административен съд (1996-2003 г.). Съдия в Конституционния съд на Република България (2003-2012 г.). Председател на Съюза на юристите в България. Носител на орден “Стара планина”, първа степен, за професионалната си и обществена дейност и принос в развитието на българската държава, демокрацията и правораздаването.

Гл. ас. д-р Савина Михайлова-Големинова

Преподавател в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Член е на Софийската адвокатска колегия (1998 г. – до сега) и на Международната данъчна асоциация (IFA), Ротердам, Нидерландия ( 2001 г. – до сега). Преподавател по финансово право и данъчно право към съвместната магистърска програма по финансов мениджмънт на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Университета Монтескьо-Бордо IV ( 2013 г. – до сега); по финансово управление и контрол на средствата от ЕС към Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (от 2015 г. – до сега); в Националния институт на правосъдието по финансово управление и контрол на средствата от ЕС (обща селскостопанска и кохезионна политика на ЕС) (2015 г. – до сега); в Академия за ЕСИФ (СДК на СУ и Института за публична администрация-лектор -2017 г. – до сега. Съветник в кабинета на служебния заместник министър-председател по управление на средствата от Европейския съюз (август-ноември 2014 г.). Експерт с опит в управлението и контрола на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, обществените поръчки и нередностите, данъчното право.

Адв. Валентин Савов

Завършва Юридическия факултет на СУ “Климент Охридски”. Притежава магистърска степен от Университета в Лайден, Холандия ([●] г.) Адвокат към Софийска адвокатска колегия ([●] г. – до сега). Управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Савов & Партньори”. Председател на ИФА България, официален клон на Международната Фискална Асоциация (IFA) със седалище в Кталство Нидерландия. Адвокат с повече от десет години адвокатски стаж, придобит във водещи адвокатски кантори в България, Япония и Холандия.

Проф. д-р Раду Буфан

Професор по данъчно право и правен режим на несъстоятелността към Юридическия факултет и Факултета по икономика и бизнес администрация на Университета в Тимишоара, Румъния (2006 г. – до сега). Доцент по данъчно право към Юридическия факултет на Букурещкия университет, Румъния (2012 г. – до сега). Професионална квалификация и опит: одитор и консултант в Coopers & Lybrand Romania и PWC (1993-2001 г.), адвокат към Timiș Bar Association (2004 г. – до сега), партньор в „Motica şi Asociaţii”, Timişoara (2005 г. – до сега). Членства в редица организации: Камарата на данъчните консултанти в Румъния; European Association of Tax Law Professors (EATLP); National Union of Insolvency Practitioners of Romania. Съветник към Парламента при изменения на Данъчния кодекс и Данъчнопроцесуалния кодекс (2015 г.). Член на Международната данъчна асоциация (IFA), Ротердам, Нидерландия ( 2006 г. – до сега) и председател на ИФА Румъния (2012 г. – до сега).

Доц. д-р Светислав Костич

Преподавател по данъчно право, международно данъчно право и данъчно право на Европейския съюз в Юридическия факултет към Белградски университет, Сърбия. Заемани академични длъжности: асистент (2009 г.), доцент (понастоящем) по данъчно право в катедра по „Правно-икономически науки” към Юридическия факултет на Белградски университет, Сърбия. Доктор по право (2014 г.). Придобива LLM степен по международно данъчно облагане в New York University School of Law (2007-2008 г.). Професионална квалификация и опит: консултант за Deloitte Tax and Legal Services, Сърбия; участник в редица работни групи към Министерство на финансите на Република Сърбия при реформиране на данъчното и финансовото законодателство. Председател на ИФА Сърбия.

IFA България (International Fiscal Association) и Юридическият Факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ организират международeн форум на тема: Регионално сътрудничество. Предизвикателствата на преговорите за присъединяване на нови държави кандидат-членки в областта на данъчното облагане и право.“ Форумът ще се проведе на 17 май 2018г. в аудитория 272 в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ при следния дневен ред:

08:30 – 09:15

Регистрация

09:15 – 10:15

Сътрудничество в областта на правораздаването

10:15 – 11:15

Административно сътрудничество в областта на данъчното облагане

11:15 – 11:30

Кафе пауза

11:30 – 12:30

Сътрудничество в областта на инвестициите и бизнеса

12:30 – 13:30

Академично сътрудничество

13:30 – 14:15

Обедна почивка

14:15 – 17:00

Индивидуални доклади

Дискусиите ще са отворени за всички, като всеки панел ще има основни говорители от реномирани университети, представители на съдебната власт и на данъчната администрация, консултанти и бизнеси от България и региона: Сърбия, Румъния, Хърватска, Словения, Македония и др.

От 14:15 до 17:00 ще се изнасят индивидуални доклади по темите на форума. Желаещите да изнасят доклад, могат да заявят участие и темата на доклада си на мейл адрес vsavov@law-tax.bg.

Медиен партньор на форума е списание „Общество и право“. Желаещите могат да предоставят за публикуване доклад по темите на форума. Докладите трябва да се предоставят до 1 септември 2018 на имейл адрес nenka_ivanova@abv.bg и да отговарят на следните изисквания:

  • Общ обем – минимум 5 стр. и максимум 15 стр., вкл. таблици, графики, библиография

  • Шрифт – Times New Roman 14

  • Формат на страницата – А4 – 1800 знака

  • Име и фамилия на автора, научна степен и професия – под заглавието на статията

  • Професионално СВ на автора – в свободна текстова форма, максимум 10 реда

  • Снимка на автора – в JPG – формат, по-голяма от паспортен формат

  • Цитираната литература – с индекси под линия

  • Докладите да са оформени като статия, а не във вид на презентация със слайдове

С настоящето бихме искали да Ви поканим да участвате като гост, говорител или докладчик с доклад, който да бъде публикуван в списание „Общество и право“.

При интерес или въпроси форума, моля да се свържете се с нас на телефон +359 886 354 656 или на следните имейл адреси:

s.penov@law.uni-sofia.bg

Проф. д-р Сашо Пенов, декан на ЮФ на СУ “Св. Климент Охридски”

vsavov@law-tax.bg

Валентин Савов, председател на ИФА България

 

За повече информация относно говорителите, програмата и начините за регистрация, моля постете уебсайта на конференцията: www.ifa-conference.com


 

Международната данъчна асоциация (International Fiscal Association – IFA) е създадена през 1938г. със седалище в Холандия. Тя е единствената неправителствена и несекторна международна организация занимаваща се с данъчни въпроси.

Нейните основни цели са проучването и развитието на международно и сравнително право по отношение на публичните финанси, особено международно и сравнително данъчно право и финансовите и икономическите аспекти на данъчното облагане. Тя включва данъкоплатци, техните консултанти, държавни служители, членове на съдебната система и университетски професори и затова е уникален форум за обсъждане на международни данъчни въпроси.

Българският клон на Международаната данъчна ассоциация– «Сдружение Ифа Бранч България» е основана през 2012 и е призната от Международаната данъчна ассоциация през 2014. Ифа Бранч България вече наброява над 40 члена, които взимат активно участие в нейните дейности (както на международно така и на национално ниво).

Ифа Бранч България изпълнява целите си чрез участията си в годишния конгрес на Международната данъчна асоциация, както и чрез национални инициативи като организирането на работни срещи, семинари, иницииране на обществени дискусии с данъчните служби и т.н.