Branch

Председател
Валентин Савов
ИФА Бранч България
Ул. “Княз Александър I Батенберг” № 4
София 1000
Ел. поща: chairman@ifa-bulgaria.com
Моб: + 359 886 354 656 / + 359 884 580 735
Тел: + 359-2 447 1314
Факс: + 359-2 447 1390
Секретар
Боян Попов
Singel 148
NL-1015 AG Amsterdam
Ел. поща: secretary.general@ifa-bulgaria.com
Тел: + 31-20 771 9909
Факс: + 31-20 665 5797
Ковчежник
Живко Седларски
ИФА Бранч България
Ул. “Княз Александър I Батенберг” № 4
София 1000
Ел. поща: treasury@ifa-bulgaria.com
Моб: + 359 889 581 563 / + 359 882 626 758
Тел: + 359-2 447 1319
Факс: + 359-2 447 1390